+48 735 43 99 43
biuro@metaltech-serwis.pl

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.metaltech-serwis.pl

Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane w trakcie korzystania ze strony internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez osoby odwiedzające nasze serwisy internetowe, aby przekazać im informacje i/lub dostarczyć usługi, a także informuje o plikach cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w serwisie jest Metaltech- serwis z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wrocławskiej 20 NIP 925-194-52-40.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. wykonania umowy, których Państwo jesteście stroną
  2. marketingu bezpośredniego
  3. finansowo-księgowych
  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń
  5. prowadzenia procesów reklamacyjnych Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji.

Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO„.

Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.